Raffinaderiteknikkerne afd. 1216 Aarhus

Blev oprettet i 1972 i forbindelse med opstart af en ny fabrik Nordalim a/s på Århus havn, det specielle er at afdelingens medlemmer alle arbejder her.

Den anden af afdelingerne er Fredericia afdeling, hvor medlemmerne arbejder på Raffinaderiet i Fredericia.

Begge afdelinger er at finde i Raffinaderiteknikkernes Landssammenslutning som hører under Serviceforbundet.